Spelregels 7 Zekerheden

Hetgeen op deze pagina is weergegeven, is van toepassing op alle 7 Zekerheden.

Gratis verstrekken van producten

  • Geneesmiddelen, rookwaren, alcoholische dranken en zuigelingenvoeding 0-6 maanden worden wegens wettelijke voorschriften niet gratis verstrekt.
  • Statiegeld, cadeaukaarten en eventuele koopzegels worden altijd in rekening gebracht.

Misbruik
De 7 Zekerheden zijn bedoeld voor alle Jumbo klanten tijdens het normale aankoopproces. Wanneer komt vast te staan dat een bezoeker misbruik wil maken c.q. maakt van de 7 Zekerheden, behouden wij ons het recht voor om niet tot gratis verstrekking van producten over te gaan.

Overmacht
In geval van overmacht door een stroomstoring, automatiseringsstoring of een andersoortige, door de winkel niet te voorziene calamiteit, vervallen de rechten die aan de 7 Zekerheden kunnen worden ontleend.

Winkelmanager
In gevallen waarin de 7 Zekerheden, zoals we ze beschrijven op de website niet volstaan, is het oordeel van de winkelmanager bepalend.