Privacy Statement

Privacy Statement in het kort
Wat goed dat je checkt hoe het zit met jouw privacy. We doen er namelijk alles aan om jouw persoonsgegevens goed te beschermen, omdat we het fijn vinden dat je boodschappen doet bij Jumbo. Als je boodschappen bij ons bestelt, hoeft niemand te weten wat er in jouw mandje zit. Ook wil je natuurlijk niet dat jouw gegevens terecht komen bij andere bedrijven. In het Privacy Statement hieronder leggen we precies uit welke Informatie we verzamelen en hoe we daar zeer zorgvuldig mee omgaan. Je mag het hele verhaal lezen, maar de conclusie is dat wij je op basis van je persoonsgegevens helpen om makkelijk, snel én veilig boodschappen te bestellen. En jouw persoonsgegevens? Die bewaken wij op alle manieren mogelijk.

 

PRIVACY STATEMENT
Jumbo verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). We vinden het belangrijk dat je precies weet welke Informatie Jumbo over haar bezoekers verzamelt, voor welke doelen we deze Informatie gebruiken en hoe lang we deze Informatie bewaren. In dit Privacy Statement proberen we dat op een transparante manier te beschrijven. Jumbo staat er in ieder geval voor in dat jouw Informatie op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet wordt verzameld en gebruikt. We raden je aan om dit Privacy Statement aandachtig door te nemen voordat je van onze Websites en Applicaties gebruik maakt.

Als de met hoofdletters geschreven woorden niet in dit Privacy Statement worden gedefinieerd, worden ze gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.


1. Inhoudsopgave

In dit Privacy Statement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Inhoudsopgave
2. Wie is Jumbo?
3. Contact met Jumbo
4. Automatisch gegenereerde Informatie
5. Mijn Jumbo Account
6. Bestellingen
7. Aanvullende dienstverlening
8. Nieuwsbrieven
9. Persoonlijke aanbiedingen
10. Cookies
11. Statistisch onderzoek
12. Bewaren van Informatie
13. Verstrekking aan derden
14. Bescherming van jouw Informatie
15. Toegang tot en aanpassing van jouw Informatie
16. Minderjarigen
17. Wijzigingen in dit Privacy Statement
18. Vragen?

2. Wie is Jumbo?
Jumbo Omnichannel B.V. en Jumbo Supermarkten B.V. (hierna gezamenlijk: “Jumbo”) zijn onderdeel van de Jumbo Groep en houden zich bezig met het verrichten van e-commerce activiteiten op het gebied van retail.

Jumbo is verantwoordelijk voor de wijze waarop jouw Informatie wordt verzameld, gebruikt en opgeslagen. Jumbo heeft deze manier van verzamelen, gebruiken en opslaan aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


3. Contact met Jumbo
Als je contact opneemt met de klantenservice van Jumbo omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van Jumbo, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Jumbo kan jou vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten. De verstrekte Informatie wordt tevens opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit Privacy Statement vermelde doeleinden.

Deze voorwaarden gelden ook als je bij Jumbo een verzoek doet om inzage in de Informatie die Jumbo over jou opslaat of als jij Jumbo verzoekt bepaalde Informatie te wijzigen of te verwijderen. In paragraaf 15 staat meer informatie over de manier waarop deze verzoeken kunnen worden ingediend.


4. Automatisch gegenereerde Informatie
Om de Websites en Applicaties optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Websites en Applicaties te kunnen beveiligen) heeft Jumbo bepaalde Informatie nodig. Jumbo verzamelt daarom automatisch gegenereerde Informatie over jouw surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Websites en/of Applicaties. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt en de pagina's die je op de Websites en/of Applicaties bezoekt.

Deze Informatie gebruiken we onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. De Informatie kan tevens worden gebruikt om anonieme statistische gegevens op te stellen. Zie hierover ook hoofdstuk 11 “Statistisch Onderzoek”. Als de automatisch gegeneerde Informatie met behulp van cookies wordt verzameld, is ook hoofdstuk 10 “Cookies” van toepassing.


5. Mijn Jumbo Account
Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Jumbo via de Websites en Applicaties aanbiedt, moet je een Mijn Jumbo Account aanmaken.

Wanneer je het Mijn Jumbo Account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde Informatie te verstrekken. Je bent niet verplicht alle Informatie te verstrekken, het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, postcode, huisnummer en telefoonnummer is verplicht. De Informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen. Wel geldt dat hoe meer Informatie je invult, des te beter wij onze dienstverlening op jou kunnen afstemmen.

De verstrekte Informatie gebruiken we, naast de verder in dit Privacy Statement besproken doeleinden, in de eerste plaats om het Mijn Jumbo Account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren.

De Informatie die je opgeeft bij het aanmaken van het Mijn Jumbo Account alsmede de Informatie die je daarna aan het Mijn Jumbo Account toevoegt of via andere functionaliteiten verstrekt, wordt centraal opgeslagen in de database van Jumbo en aan het Mijn Jumbo Account gekoppeld. Deze Informatie wordt ook gebruikt om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Zie hierover hoofdstuk 9 “Persoonlijke aanbiedingen”.

Als je van een nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken waarvoor je Informatie moet verstrekken die je al eerder hebt verstrekt, zal deze Informatie automatisch worden ingevuld. Dit voorkomt dat je bij elke nieuwe functionaliteit opnieuw Informatie moet invoeren. Indien je voor het aanmaken van het Mijn Jumbo Account al eerder Informatie aan Jumbo hebt verstrekt, zal Jumbo deze Informatie automatisch overzetten naar het Mijn Jumbo Account.

Voedselspecificaties
Wanneer je een Mijn Jumbo Account aanmaakt, kun je informatie opgeven over allergieën. Je kunt opgeven voor welke ingrediënten je allergisch bent. Deze voedselspecificaties worden opgeslagen in het Mijn Jumbo Account en kunnen op elk moment door jou worden gewijzigd.

Wanneer er binnen de Websites en/of Applicaties voedingsmiddelen worden getoond die betrekking hebben op de voedselspecificaties die je hebt opgegeven, wordt daarvan bij deze producten melding van gemaakt. Zie voor meer informatie hierover de website en de Algemene Voorwaarden. De voedselspecificaties worden voor geen enkel ander doel gebruikt.

Boodschappenlijstjes en favoriete recepten
Op de Website en/of de Applicaties kun je boodschappenlijstjes maken en je favoriete recepten samenstellen. Indien je dit doet als je al een Mijn Jumbo Account hebt aangemaakt, wordt deze informatie door Jumbo opgeslagen en aan het Mijn Jumbo Account gekoppeld. Jumbo kan deze Informatie gebruiken om je op speciale aanbiedingen te attenderen of om specifiek voor jou relevante advertenties te tonen.


6. Bestellingen
Via de Websites en/of Applicaties kun je, indien je een Mijn Jumbo Account hebt aangemaakt, een Bestelling plaatsen.

Voor het verwerken van je Bestelling maken we gebruik van de Informatie uit het Mijn Jumbo Account.

Als je een Bestelling plaatst, kan om aanvullende informatie worden verzocht. Deze Informatie wordt in de eerste plaats gebruikt om de Bestelling te kunnen verwerken. De Informatie wordt tevens in de centrale database aan het Mijn Jumbo Account gekoppeld.

Verder slaat Jumbo de door jouw geplaatste Bestellingen en het gekozen afhaalpunt op. Deze informatie wordt ook aan het Mijn Jumbo Account gekoppeld.

Inzicht Bestellingen
Jumbo slaat Informatie over jouw Bestelling op om je inzicht te kunnen gegeven in eerdere aankopen. Binnen het Mijn Jumbo Account kun je Informatie over eerdere Bestellingen opvragen. Ook is het mogelijk om te bekijken welke producten jouw favorieten zijn.

Persoonlijke aanbiedingen
Deze Informatie wordt ook gebruikt om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Zie hierover hoofdstuk 9 “Persoonlijke aanbiedingen”.

Product recall
Indien er in een product dusdanig gebreken zijn geconstateerd dat de producent en/of Jumbo het product (tijdelijk) uit het assortiment halen en/of terugroepen, kan Jumbo jouw Informatie gebruiken om hierover contact met jou op te nemen.

Misbruik
Indien mocht blijken dat je misbruik maakt van de diensten die Jumbo biedt, bijvoorbeeld door Bestellingen te plaatsen maar deze niet af te halen, zal Jumbo jouw Mijn Jumbo Account (tijdelijk) blokkeren of zelfs verwijderen. Jumbo zal jouw naam, e-mailadres en IP-adres opslaan om te voorkomen dat je weer misbruik van de diensten van Jumbo maakt.

Legitimatie
Jumbo kan bij het afhalen van de Bestelling vragen om je legitimatie. Als je niet de vereiste leeftijd hebt of als je geen legitimatie bij je hebt, kan Jumbo de Bestelling niet (volledig) aan je meegeven.


7. Aanvullende dienstverlening
Binnen het Mijn Jumbo Account biedt Jumbo je de mogelijkheid om aanvullende diensten af te nemen. Je kunt daarbij denken aan de deelname aan loyalty programma’s, promoties of speciale acties. Om deze aanvullende diensten te kunnen afnemen, kan het zo zijn dat je aanvullende Informatie moet verstrekken.

Jumbo verwerkt de Informatie die je hebt verstrekt voor de aanvullende dienstverlening in de eerste plaats om de aanvullende diensten aan jou te kunnen aanbieden. Jumbo zal deze Informatie in de tweede plaats koppelen aan jouw bestaande Mijn Jumbo Account.


8. Nieuwsbrieven
Je kunt je opgeven voor nieuwsbrieven die door Jumbo worden verzonden. Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, maakt Jumbo gebruik van het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Jumbo kan ook je naam en/of geslacht gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen.


9. Persoonlijke aanbiedingen
Op grond van de Informatie die door Jumbo is verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel probeert Jumbo haar aanbiedingen zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van e-mailberichten of door de persoonlijke aanbieding op de Website, de Applicatie of via websites van derden onder jouw aandacht worden gebracht.

We maken hiervoor onder meer gebruik van:

● De producten die je aanschaft
● Het bedrag dat je aan Bestellingen besteedt
● De functionaliteiten die je gebruikt
● Je surfgedrag op de website
● Gegevens verzameld met behulp van cookies

Indien je niet langer wil dat jouw Informatie voor dit doeleinde wordt gebruikt, kun je de door jou verleende toestemming intrekken door een bericht te sturen middels het Serviceformulier op www.jumbo.com/contact.


10. Cookies
Als er op enige manier gebruik wordt gemaakt van cookies, zijn naast de bepalingen uit dit Privacy Statement ook de bepalingen uit het Cookie Statement van Jumbo van toepassing. Het Cookie Statement vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is. Het Cookie Statement is hier te raadplegen.


11. Statistisch onderzoek
Jumbo streeft er naar om jou Websites en Applicaties van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Jumbo continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in haar Websites en Applicaties kan aanbrengen.

Jumbo kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw Informatie. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van Jumbo hebben voor dit doel toegang tot jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.


12. Bewaren van Informatie
Jumbo zal Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen.


13. Verstrekking aan derden
Zonder jouw toestemming zal Jumbo jouw Informatie niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Jumbo maakt bij het aanbieden van de Websites en Applicaties in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van haar centrale database. Jumbo heeft overeenkomsten met deze derden waarin afspraken worden gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om jouw Informatie te beschermen.

Verder vindt Jumbo het van belang dat jouw Informatie binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) wordt opgeslagen. Als Jumbo in de toekomst zou besluiten om Informatie ook buiten de EER op te slaan, zal ze jou daarvan op de hoogte stellen. Waar Jumbo de Informatie ook opslaat, zij zal er voor zorgen dat deze opslag altijd in overeenstemming met de wet is.

Jumbo kan jouw Informatie verder verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Jumbo kan ook Informatie aan derden verstrekken als deze Informatie niet tot jou persoonlijk kan worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde jouw IP-adres). Ten slotte kan Jumbo jouw Informatie aan derden verstrekken als dat moet op grond van de wet, als zij dat nodig vindt in een rechtszaak of als zij het nodig vindt om haar rechten te beschermen.

Op de Websites en in de Applicaties kunnen hyperlinks staan waarmee je de Website van Jumbo verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Jumbo heeft geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een ander privacy statement geldt. Dit Privacy Statement van Jumbo heeft alleen betrekking op Informatie die via de Websites en Applicaties van Jumbo is verkregen. Jumbo accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.


14. Bescherming van jouw Informatie
Jumbo hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Jumbo heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


15. Toegang tot en aanpassing van jouw Informatie
Als je wilt weten welke Informatie Jumbo over jou verzamelt, kun je Jumbo vragen om een overzicht te sturen van deze Informatie. Dit verzoek kan je doen middels het Serviceformulier op www.jumbo.com/contact.

Jumbo zal binnen vier (4) weken op jouw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat de Informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken. Het overzicht wordt dan toegezonden aan het e-mailadres dat je hebt opgegeven in het Mijn Jumbo Account.

Als je op grond van het overzicht Informatie wil laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. Jumbo zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Indien Jumbo besluit jouw verzoek niet uit te voeren, zal Jumbo aangeven waarom zij dat niet zal doen.

Je kunt jouw eigen Informatie ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw eigen Mijn Jumbo Account.


16. Minderjarigen
In beginsel mag iedereen gebruik maken van de Websites en Applicaties van Jumbo. Als je jonger bent dan 16 jaar, gelden er wel extra wettelijke regels.

Jumbo zal in sommige gevallen toestemming vragen voor het gebruik van Informatie. Als je jonger dan 16 jaar bent, moet die toestemming door je wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s) of voogd), die dit Privacy Statement heeft gelezen, worden gegeven.


17. Wijzigingen in dit Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via de Applicatie. De laatste versie van het Privacy Statement is van 12 mei 2017.


18. Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een bericht te sturen middels het Serviceformulier op www.jumbo.com/contact.